The gods will always smile on the brave women.

(via vikings-shieldmaiden)

Notes
819
Posted
1 day ago

Hakkı ve Şenol’dan Müzik Şöleni

Posted
1 day ago

Loituma - “Ievan Polkka” (Eva’s Polka)1996 

Posted
1 day ago

Triarii - We Are One

Notes
1
Posted
2 days ago

Turkish Victory - 22-30 August 1922 - THE HISTORICAL FACTS

Posted
2 days ago
histoire-fanatique:

American soldiers escort a group of Dutch children dressed up in traditional costume for a concert.

histoire-fanatique:

American soldiers escort a group of Dutch children dressed up in traditional costume for a concert.

(via histoire-fanatique)

Notes
867
Posted
3 days ago

Özdemir Asaf

Dünya kaçtı gözüme.
Posted
3 days ago
Kör Baykuş- Sadık Hidayet →

Kör Baykuş, Hidayet için hayatının bunalımlarını, tekdüze ve karanlık gerçeklerini semboller, alegoriler ve birsamlarla nasıl şiirsel bir plâna yükselttiğinin kanıtıdır. Afyon tiryakisi bir ruh hastasının, güzellik ve dürüstlüğü aradığı yolda yenik düşerek kendini şeytana teslim edişini anlatan bu eserde olay; zaman ve mekânın dışında geçer. Şimdi ile geçmiş, iki zaman; anı, rüya ve birsam olarak iç içe kaynaşmış, kenetlenmiştir.

Posted
3 days ago

Storm of Capricorn  - No Turning Back Nor Goodbye

Posted
3 days ago
libraryjournal:

If you build it, they will come!

libraryjournal:

If you build it, they will come!

(Source: americanlibraryassoc)

Notes
457
Posted
3 days ago

İlhan Berk, İstanbul Kitabı

Herkes elinden geldiği kadar sever dünyayı.
Notes
5
Posted
3 days ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter